APAC Digital Identity unConference

รูปแบบ
การจัดงาน

รู้จัก Open Space unConference ให้มากยิ่งขึ้น

Open Space unConference เป็นงานที่เน้นการมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมจะกำหนดวาระการประชุมกันแบบสดๆ ในวันงาน ไม่มีการเตรียมประเด็นหลักหรือรายชื่อวิทยากรไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลประจำตัวดิจิทัลในสาขาต่างๆ ได้สำรวจประเด็นประจำวันไปพร้อมกัน ทุกช่วงกิจกรรมจะเป็นการแบ่งกลุ่ม และผู้เข้าร่วมจะได้เลือกหัวข้อและนำการสนทนาด้วยตนเอง

ด้วยช่วงกิจกรรมที่หลากหลาย อาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารค่ำที่จัดเตรียมโดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ทุกท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ Open Space unConference จึงถือเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดกับแวดวงที่มีความเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินกว่าจะกำหนดหัวข้อสนทนาได้ล่วงหน้า

ติดตามหัวข้อที่ผู้ลงทะเบียนจะเสนอเข้ามาพูดคุยกันในงานได้ที่นี่!

ควรเตรียมตัวอย่างไร เมื่อจะเข้าร่วมงาน unConference หาคำตอบที่นี่
ทำความรู้จัก Open Space เพิ่มเติมได้ที่นี่

ตาราง
กิจกรรม

ราคาบัตรเข้างานรวมมื้ออาหารเช้า กลางวัน งานเลี้ยงต้อนรับและดินเนอร์สำหรับผู้เข้าร่วมงาน

Day

1 : 1 มีนาคม 2023
18:30 - 20:30
งานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมงาน
สนับสนุนโดย 19 Yenakart - Eatery & Garden เครื่องดื่มและคานาเป้

Day

2 : 2 มีนาคม 2023
08:30 - 09:30
เปิดงาน
(บริการชา กาแฟ และอาหารเช้า)
09:30 - 10:15
กล่าวต้อนรับและแนะนำตัว
10:15 - 11:00
กำหนดวาระร่วมกัน
11:00 - 12:00
วาระที่ 1
12:00 - 13:00
วาระที่ 2
13:00 - 14:00
รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 - 15:00
วาระที่ 3
15:00 - 16:00
วาระที่ 4
16:00 - 17:00
วาระที่ 5
17:00 - 18:00
ปิดงาน
19:30 - 21:30
ดินเนอร์และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
สนับสนุนโดย WORKSHOP

Day

3 : 3 มีนาคม 2023
08:00 - 09:00
เปิดงาน
(บริการชา กาแฟ และอาหารเช้า)
09:00 - 09:30
กำหนดวาระร่วมกัน
09:30 - 10:30
วาระที่ 6
10:30 - 11:30
วาระที่ 7
11:30 - 12:30
วาระที่ 8
12:30 - 13:30
รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 14:30
วาระที่ 9
14:30 - 15:30
วาระที่ 10
15:30 - 16:30
ปิดงาน